Het spreekt voor zich dat u van ons een helder advies mag verwachten dat precies op uw wensen en uw bedrijf is afgestemd. Om deze verwachting waar te maken gaan wij zorgvuldig te werk.

1

Uw risicosituatie in beeld

Eerst brengen wij uw risicosituatie in kaart. Wij komen naar u toe voor een uitgebreid gesprek, een rondleiding door uw bedrijf en een analyse van relevante documenten zoals uw verzekeringspolissen die u al heeft. Deze gegevens vormen de basis voor een risicoanalyse waarbij we uiteraard ook gebruik maken van onze kennis van uw branche en de actuele marktontwikkelingen.
2

Advies

Vervolgens krijgt u van ons een advies over de vraag hoe u in de toekomst het beste met de risico’s kunt omgaan. In een overzichtelijke offerte presenteren wij u de resultaten en reiken we oplossingen aan die als doel hebben de risico’s beheersbaar te maken. Dit hoeven niet altijd verzekeringsoplossingen te zijn. Onder oplossingen verstaan wij ook het nemen van preventiemaatregelen of het accepteren van een risico.
3

Bemiddelen in oplossingen

Als u ervoor kiest om een risico te verzekeren, dan adviseren wij u over de financiële producten en diensten van een geselecteerd aantal aanbieders. Bij de selectie van aanbieders houden we onder andere rekening met de polisvoorwaarden, premie, manier van schadeafhandeling en onze eigen ervaringen. Passen de productoplossingen van de geselecteerde aanbieders niet bij uw persoonlijke of bedrijfssituatie? Dan kijken we samen met u naar een oplossing die wel bij u past. En als een bepaald risico groter is dan één verzekeringsmaatschappij kan dragen, dan kunnen wij dit risico, zoals dat heet, op de beurs onderbrengen. Zo bieden wij voor elke situatie de oplossing die bij u past, nu maar ook in de toekomst.
4

Beheer

Om tenslotte uw assurantieportefeuille actueel te houden, zodat uw huidige en ook toekomstige risico’s aanvaardbaar voor u of uw onderneming blijven, is een actief onderhoud raadzaam. Hierin kan Hondsrug Risicomanagement u met maatwerk begeleiden.

Stap 1 en 2 kunt u ook afzonderlijk afnemen. Hierdoor kan Hondsrug Risicomanagement voor u een offertevergelijking of second opinion uitvoeren. Ook kunt u ons de risicoanalyse samen met het advies laten uitvoeren, waarbij uw huidige tussenpersoon, het beheer blijft uitvoeren.