X

Tarieven

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:
06-83250650

info@hondsrugrisicomanagement.nl

Transparantie in vergoeding

Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denk aan opleidingen, vergunningen en ICT. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kunnen op verschillende wijzen worden voldaan. Daar zijn we helder en transparant in.

Vergoeding op basis van de premie

Bij Hondsrug Risicomanagement geven wij u de keuze of u gebruik wenst te maken van het ‘klassieke model’ waarbij onze vergoedig bestaat uit provisie. In dat geval ontvangen wij van de financiële instelling met wie u een verzekeringsovereenkomst aan gaat een provisiebedrag. Dit bedrag is verrekend in de premie of kosten die de financiële instelling u in rekening brengt.

U ontvangt in deze situatie dan ook geen factuur van ons. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening.

Vergoeding op basis van declaratie

Of u kunt kiezen voor nettopremies. Dit zijn verzekeringen waarbij geen provisie voor de tussenpersoon in de premie verwerkt is. Dezelfde verzekering maar met een 5 tot 25% lagere premie. Onze dienstverlening betaalt u dan doormiddel van het aantal uren x het uurtarief. Uiteraard bestaat een vaste beheerfee tot de mogelijkheden.

Bij het hanteren van vergoeding op basis van declaratie stellen wij in overleg met u vast wat onze taken zijn, waar u recht op heeft en uiteraard wat de kosten hiervan zijn.

Voor onze werkzaamheden hanteren wij een uurtarief van 125,- euro per uur. Dit tarief is exclusief BTW (in geval van alleen advisering) of assurantiebelasting (bij advisering in combinatie met bemiddeling).

Kosten voor o.a. een externe expert, taxateur of andere advisering welke bijdragen aan een zorgvuldige en complete dienstverlening, zullen na voorafgaand overleg aan u worden doorberekend.

No cure no pay

Voor het zakelijke segment werken wij ook op een ‘no cure no pay’ basis. Wij vergelijken uw lopende verzekeringsportefeuille, waarbij gelijkwaardigheid in verzekeringen het uitgangspunt is. Kunnen wij u op basis van vergelijkbare verzekeringen een beter aanbod doen, dan betaalt u ons eenmalig het verschil in premie. Uiteraard beslist u zelf waar u de verzekeringen wilt onderbrengen. Besluit u klant te worden van Hondsrug Risicomanagement, dan vervalt de eenmalige nota en brengen wij u alleen de premie of de vooraf geoffreerde beheersfee in rekening.

Particulier serviceabonnement

Voor de onderhoudswerkzaamheden in een particuliere portefeuille bieden wij een service – abonnement aan. Hiervoor staat een vaste prijs. In een persoonlijk gesprek vertellen we u hier graag meer over.

Provisieverbod

Voor een aantal complexe- en impactvolle producten zoals bijvoorbeeld de Arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe contracten een wettelijk provisieverbod. Dat wil zeggen dat deze financiële producten uitsluitend tegen kostprijs mogen worden aangeboden.

BTW

Het provisieverbod heeft fiscale gevolgen voor o.a. de BTW. Kort gezegd komt het er op neer dat indien de dienstverlening gericht is op bemiddeling, deze vrijgesteld is van BTW. Ook als de uiteindelijke doelstelling – bemiddelen bij het sluiten van een overeenkomst – niet gehaald wordt.